E-mail : biuro@fsw.org.pl Telefon : +48 608533151

Rahabilitacja Igora Jabłońskiego

Igor Jabłoński

4.3%
Cel: 5 000,00 zł
Uzbierane: 215,00 zł

Igor urodził się z wrodzoną wadą serca, jednakże jego wada aktywowała się dopiero w wieku 7 lat.


Kardiomiopatia przerostowa i gąbczasta to podstępna choroba, która doprowadziła do nagłego zatrzymania krążenia i ze zdrowego i wesołego chłopca Igor stał się dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo. W wyniku dużego niedotlenienia mózgu chłopak przestał chodzić i mówić. Porusza się na wózku inwalidzkim i wypowiada tylko kilka słów. Dla ogólnej możliwości funkcjonowania ma wszczepiony kardiowerter-defibrylator, który już kilka razy uratował mu życie. Zdrowie Igora wymaga leczenia kardiologicznego, neurologicznego i endokrynologicznego.

 

Potrzebuje regularnej rehabilitacji ruchowej, zajęć z neurologopedą, terapii ręki, integracji sensorycznej oraz terapii neurotaktylnej. Igor mimo ciężkiej choroby i jej następstw nadal pozostał radosnym chłopcem. Niestety ostatnio stan zdrowia Igora uległ pogorszeniu. Wymaga nowych leków antyarytmicznych, które nie są dostępne w Polsce. Każda kolejna arytmia i utrata przytomności wiąże się z ponownym niedotlenieniem, a to powoduje regres zdrowotny. Igor zmaga się ze swoją chorobą i niepełnosprawnością już 7 lat. Zrobił przez ten czas ogromy postęp. Dlatego codzienna rehabilitacja jest tak ważna.


Zebrane środki pieniężne pozwolą na opłacenie prywatnego turnusu rehabilitacyjnego, gdzie wyjazdowo w okresie 3 tygodni będzie całodobowo obserwowany, badany i rehabilitowany.