E-mail : biuro@fsw.org.pl Telefon : +48 608533151

Dla Ukrainy

Ukraina

1%
Cel: 10 000,00 zł
Uzbierane: 100,00 zł

Wsparcie dla Ukrainy

Podejście do sytuacji na Ukrainie można mieć różne. Historia, relacje, ale to nie tu i teraz. Tam giną ludzie, nikt z nich nie chwycił za broń bo lubi, a tylko z potrzeby walki o własne rodziny, domy i chęci życia w kraju, który jest ich domem. Wielu z Was zapewne pracuje na co dzień z kimś z Ukrainy, wielu ma kooperuje biznesowo. Pomóżmy na ile możemy, bo sytuacja tego wymaga. Bądźmy ludźmi dla ludzi... 
Od początku wojny wspieramy Ukrainę i jej mieszkańców na dwa sposoby - lokalnie oraz humanitarnie organizując dostawy w głąb Ukrainy. Zbieramy środki na najpotrzebniejsze do przeżycia na wojnie elementy takie jak żywność długoterminowa, środki opatrunkowe i medyczne oraz opłacenie logistyki dojazdowej na Ukrainę.
Każde 50zł jest cenne, każde 100 czy nawet 10... Razem możemy więcej...
W przypadku pytań dzwońcie tel. 608533151
Przyłączcie się do wspólnych działań i pomóżmy w tej nadzwyczajnej potrzebie. 

Wiemy, że jest ciężko, ale tylko RAZEM możemy wygrać tą wojnę i nie dopuścić do tego by rozlała się na Polskę i resztę Świata...

Otworzyliśmy również subkonto do wpłat gotówkowych nr konta Mbank

Wpłaty z dopiskiem Ukraina

27 1140 2004 0000 3902 7744 5626 wpłaty w PLN

nr IBAN PL81 1140 2004 0000 3012 1480 6535 wpłaty w USD Numer BIC BREXPLPWMBK

nr IBAN PL83 1140 2004 0000 3912 1480 6543 wpłaty w EURO Numer BIC BREXPLPWMBK

 

Unterstützung für die Ukraine

An die Situation in der Ukraine kann man unterschiedlich herangehen. Geschichte, Beziehungen, aber das ist nicht das Hier und Jetzt. Menschen sterben dort drüben, keiner von ihnen ergreift eine Waffe, weil es ihm gefällt, sondern nur aus dem Bedürfnis heraus, für ihre Familien, ihre Heimat und den Wunsch zu kämpfen, in dem Land zu leben, das ihre Heimat ist. Viele von Ihnen arbeiten wahrscheinlich täglich mit Menschen aus der Ukraine zusammen, viele haben geschäftlich mit ihnen zu tun. Lassen Sie uns helfen, so gut wir können, denn die Situation erfordert es. Lasst uns von Mensch zu Mensch sein... 
Seit Beginn des Krieges unterstützen wir die Ukraine und ihre Bevölkerung auf zweierlei Weise - vor Ort und durch die Organisation von humanitären Hilfslieferungen in die Ukraine. Wir sammeln Gelder für die wichtigsten Dinge, die zum Überleben im Krieg benötigt werden, wie z. B. langfristige Nahrungsmittel, Kleidung und medizinische Hilfsgüter, und bezahlen die Logistik, um in die Ukraine zu gelangen.
Jeder 50 Euro ist wertvoll, jeder 100 oder sogar 10... Gemeinsam können wir mehr tun...
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie 0048608533151 an.
Machen Sie mit und lassen Sie uns in dieser außergewöhnlichen Notlage helfen. 

Wir wissen, dass es schwer ist, aber nur ZUSAMMEN können wir diesen Krieg gewinnen und verhindern, dass er sich auf Polen und den Rest der Welt ausbreitet. ....

Wir haben auch ein Unterkonto für Bargeldspenden eröffnet: Konto Nr. Mbank

Wpłaty z dopiskiem Ukraina

27 1140 2004 0000 3902 7744 5626 wpłaty w PLN

nr IBAN PL81 1140 2004 0000 3012 1480 6535 wpłaty w USD Numer BIC BREXPLPWMBK

nr IBAN PL83 1140 2004 0000 3912 1480 6543 wpłaty w EURO Numer BIC BREXPLPWMBK

 

 

Informacje o zbiórce

Znajdują się tutaj informacje o zbiórce

Data utworzenia

2024-03-03

Data zakończenia

2024-12-31

Kategoria

Ukraina

Informacje do fundacji

FUNDACJA SZTUKA WYBORU

Numer telefonu

+48 608533151

E-mail

biuro@fsw.org.pl

Strona WWW

https://www.fsw.org.pl

Ostatni wspierający

Kamila Sz......
50.00 PLN

2024-04-30 07:30:37

Beata
50.00 PLN

2024-04-30 07:11:37

Dostępne płatności